CUBEicon/36/flexiblesmartphone

SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas Privatumo politika

2021 m. vasario 15 d.

Šioje Privatumo politikoje sužinosite, kokią informaciją apie jus renkame, ką su ja darome ir kada ją atskleidžiame kitiems asmenims. Mes visada sieksime apsaugoti Jūsų informaciją ir reguliariai tobulinsime šią privatumo politiką. Apie visus privatumo politikos pakeitimus informuosime interneto svetainėje www.citadeleleasing.lt arba kitokiu būdu.

 

Privatumo politikos turinys

 • 1 . Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

  Mes renkame informaciją apie Jus trimis būdais:

  • Jums naudojantis mūsų interneto svetaine ar joje įvedant savo duomenis;
  • Jums prašant suteikti lizingo paslaugą, kreditą ar draudimą, ar vykdant prisiimtus įsipareigojimus;
  • Jums negrąžinus iš mūsų gauto lizingo ar kredito.

  1.1. Mes tvarkome informaciją, kurią gauname tiesiogiai iš Jūsų, pavyzdžiui:

  • vardas, pavardė, asmens kodas;
  • pašto adresas;
  • mobiliojo telefono numeris;
  • darbovietė, pareigos, darbo patirtis;
  • elektroninio pašto adresas;
  • mėnesinės pajamos atksaičius mokesčius;
  • mėnesinės išlaidos;
  • papildomų pajamų šaltiniai;
  • informacija apie kitus įsipareigojimus;
  • banko sąskaitų numeriai;
  • ryšiai su politikoje dalyvaujančiais asmenimis.

  1.2. Informacija apie Jus, gaunama iš kitų šaltinių

  1.2.1. Kreditingumo istorija

  Pagal taikytinus teisės aktus, Jums pateikus lizingo paraišką mes privalome įvertinti Jūsų kreditingumą. Dėl šios priežasties mes gauname informaciją iš kredito biurų ir kitų registrų.

  1.2.2. Veikla interneto svetainėje

  Tam, kad pagerintume savo teikiamų paslaugų kokybę, interneto svetainės greitį Ir lizingo paslaugos suteikimo greitį, kartu su savo parneriais mes savo interneto svetainėje naudojame slapukus ir saugome jais surinktą informaciją iki 12 mėnesių arba kitokį nurodytą laikotarpį. Ši informacija yra anonimiška.

   

  Neturėdamas ir negalėdamas tvarkyti duomenų subjektų asmens duomenų, SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas neturėtų galimybės pasiekti įvardintų duomenų tvarkymo tikslų, pavyzdžiui, įvertinti duomenų subjekto mokumo, laikytis teisės aktuose numatytų pareigų bei teikti lizingo paslaugos, taip pat negalėtų priimti prievolės įvykdymo užtikrinimo (laidavimo ar kt.).

 • 2 . Kodėl mes renkame informaciją apie Jus?

  Šioje Privatumo politikoje pateikiame informaciją apie šių duomenų subjektų – lizingo gavėjo, jo sutuoktinio, prievolių užtikrinimo teikėjo, reikalavimą reiškiančio asmens ir subnuomininko asmens duomenų tvarkymą. Kokiais tikslais, kokių duomenų subjektų ir kokiomis sąlygomis yra tvarkomi asmens duomenys, tarp šių duomenų subjektų ir SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo atsiradus teisiniams santykiams, sužinosite paspaudę šią nuorodą – Duomenų tvarkymo tikslai.

 • 3 . Kaip analizuojame Jūsų asmens duomenis?

  Siekdami įvertinti Jūsų kreditingumą naudojame automatizuotas priemones, kurios padeda kuo greičiau priimti sprendimą dėl lizingo paslaugos Jums suteikimo. Automatinių priemonių naudojimas leidžia mums nuspręsti, ar galime Jums suteikti finansavimą, kokio jis gali būti dydžio ir kokiomis sąlygomis išduotas. Tai Jums naudinga, nes galime vertinti individualią informaciją apie Jus ir pritaikyti lizingo paslaugos sąlygas Jūsų poreikiams. Apgailestaujame, bet nenaudodami automatinio sprendimų priėmimo, mes negalėtume įvertinti Jūsų kreditingumo, nustatyti lizingo sąlygų ir suteikti Jums finansavimo. Tačiau, jeigu nesutinkate su automatizuotai nustatytomis sąlygomis, prašome informuoti mus. Mūsų darbuotojas peržiūrės sprendimą ir neautomatiniu būdu įvertins Jūsų kreditingumą, apskaičiuos lizingo sąlygas bei informuos, ar gali pateikti geresnį pasiūlymą.

   

  Lizingo paslaugos suteikimo proceso metu ir spręsdami dėl lizingo sąlygų naudojamas algoritmas, kuriuo mes analizuojame Jūsų informaciją pagal mūsų vidines kreditų suteikimo taisykles. Jeigu turėtume atsisakyti suteikti lizingo paslaugą, galite kreiptis į mus ir sužinoti atsisakymo priežastis.

 • 4 . Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis?

  Mes naudojame įvairias priemones ir paslaugas, kurios palengvina mūsų bendradarbiavimą ir daro mūsų komunikaciją greitesne. Dėl to mes atskleidžiame:

  • Jūsų sutarties duomenis ir kontaktinę informaciją automobilių pardavėjams, kurie perdavė Jūsų paraišką;
  • Jūsų vardą, pavardę ir asmens kodą automobilio registraciją atliekančioms institucijoms;
  • Jūsų vardą, pavardę ir asmens kodą draudimo bendrovėms, jeigu Jūs sutikote gauti lizinguojamo automobilio draudimo pasiūlymą;
  • Jūsų kontaktinę informaciją ir visus kitus asmens duomenis – archyvavimo, interneto, komunikacijų ir IT paslaugų teikėjams.
  • Kitiems gavėjams įvardintiems šios Privatumo politikos 2 skiltyje (Kodėl mes renkame informaciją apie Jus?).

   

  Jeigu Jūs negrąžinsite lizingo įmokų lizingo sutartyje numatytomis sąlygomis, mes svarstysime galimybę pasitelkti skolų išieškojimo specialistus tam, kad galėtume atgauti skolą. Tokiu atveju tvarkysime Jūsų asmens duomenis siekdami įgyvendinti savo teisėtą interesą atgauti paskolintas lėšas. Jeigu mes nuspręsime perduoti Jūsų skolą skolų ieškojimo paslaugų teikėjui, mes atskleisime jam Jūsų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, lizingo sutarties ir jos pakeitimų duomenis, informaciją apie ankstesnius mokėjimus.

 • 5 . Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

  Mes taikome griežtą IT infrastruktūros naudojimo ir prieigos prie jos politiką, kuri grindžiama poreikiu žinoti ir privilegijuotos prieigos principais. Mes šifruojame asmens duomenis, naudojame ugniasienes, įsilaužimų aptikimo ir prevencijos sistemas tam, kad užtikrintume, jog visi Jūsų asmens duomenys būtų konfidencialūs ir saugūs. Mes reguliariai tikriname savo sistemas ir peržiūrime taikomą politiką, kad įsitikintume, jog mūsų IT saugos priemonės gali apsaugoti nuo kylančių grėsmių.

   

  Jūsų asmens duomenis ištrinsime suėjus šioje Privatumo politikoje nurodytiems terminams. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo sandorių ar dalykinių santykių su Jumis pabaigos dienos. Apie pokalbių telefonu įrašų saugojimo terminą informuosime skambučio metu. Jeigu savo asmens duomenis pateiktų 14 metų neturintis ir tėvų sutikimo nepateikęs asmuo, asmens duomenų nevertinsime ir nedelsiant juos ištrinsime.

 • 6 . Kokios yra Jūsų teisės?

  Atsižvelgiant į tai, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs galite sužinoti, kaip atliekame duomenų tvarkymą bei tam tikrais atvejais prašyti sumažinti duomenų tvarkymo apimtį. Jūs turite teisę:

  -      susipažinti su SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;

  -      nemokamai atsisakyti gaunamos tiesioginės rinkodaros;

  -      nemokamai atnaujinti savo pasikeitusius kontaktinius duomenis;

  -      nemokamai pateikti pasikeitusią informaciją apie Jūsų pajamas ar išlaidas;

  -      nemokamai prašyti nenaudoti tam tikros informacijos apie Jus (gavę tokį prašymą vertintume, ar jis pagrįstas);

  -      nemokamai prašyti pateikti duomenų kopiją (teisė į duomenų perkeliamumą);

  -      reikalauti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, arba apriboti duomenų tvarkymą;

  -      teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi (tais atvejais, kai prašome sutikimo);

  -      teisę prieštarauti duomenų tvarkymui (pavyzdžiui, kai duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu);

  -      kreiptis į priežiūros instituciją - Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Tel. Nr. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. pašto adresas ada@ada.lt.

   

  Už Jūsų asmens duomenų tvarkymą yra atsakingas duomenų valdytojas SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas, kodas 302629475, adresas Upės g. 21-1, Vilnius, Lietuva. Visais asmens duomenų tvarkymo klausimais prašome kreiptis el. pašto adresu privacy@citadeleleasing.lt. Kreipiantis prašome kuo detaliau apibūdinti turimą problemą. Atsakysime Jums per 30 dienų terminą.

   

  Mūsų asmens duomenų tvarkymo veiklą prižiūri Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Prieš kreipiantis į priežiūros instituciją patarimo ar siekiant pateikti skundą, rekomenduojame parašyti mūsų Duomenų apsaugos pareigūnei, jog turėtume galimybę Jūsų problemą išspręsti kuo greičiau.

   

  Šiame dokumente įvardintos asmens duomenų tvarkymo sąlygos galios ir bus taikomos kiekvieną kartą Jums kreipiantis į SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialą dėl paslaugų teikimo ar sandorių sudarymo, todėl turime teisę pakartotinai šios informacijos Jums neteikti, jeigu vieną kartą jau patvirtinote susipažinimą su aukščiau nurodyta informacija.