CUBEicon/36/flexiblesmartphone

SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo Privatumo politika

2022 m. birželio 1 d.

 

Šioje politikoje, esančioje www.citadeleleasing.lt svetainėje, sužinosite, kokią informaciją apie jus renkame, ką su ja darome ir kokiais atvejais ją atskleidžiame kitiems asmenims. Mes visada saugome su jumis susijusią informaciją ir reguliariai atnaujiname šią Privatumo politiką. Apie visus Privatumo politikos pakeitimus informuosime jus mūsų interneto svetainėje, o jeigu pakeitimai bus esminiai, informuosime jus el. paštu, suteikdami 3 darbo dienas susipažinti su pakeitimais iki jų įsigaliojimo. Už jūsų duomenų tvarkymą yra atsakingas SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas, registruotas Lietuvos Respublikoje, registracijos numeris: 302629475, adresas: Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva.

 

Privatumo politikos turinys

 • 1 . Kaip mes renkame informaciją apie jus?

  Mes renkame informaciją apie jus keliais būdais:

  • jums naudojantis mūsų interneto svetaine ar joje įvedant savo duomenis;

  • jums prašant suteikti lizingo paslaugą, kreditą ar draudimą, ar vykdant prisiimtus įsipareigojimus;

  • jūs esate lizingo gavėjo bendraskolis;

  • jūs garantuojate lizingo gavėjo įsipareigojimų įvykdymą;

  • jums negrąžinus iš mūsų gauto lizingo ar kredito.

  1.1. Mes tvarkome informaciją, kurią gauname tiesiogiai iš jūsų, pavyzdžiui:

  • vardas, pavardė, asmens kodas;

  • pašto adresas;

  • faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta;

  • mobiliojo telefono numeris;

  • darbovietė, pareigos, darbo patirtis;

  • elektroninio pašto adresas;

  • mėnesinės pajamos atskaičius mokesčius;

  • mėnesinės išlaidos;

  • papildomų pajamų šaltiniai;

  • informacija apie kitus įsipareigojimus;

  • banko sąskaitos numeris;

  • paskutinių 12 mėnesių Banko sąskaitos išrašas;

  • išlaikomų asmenų skaičius;

  • ID kortelės arba paso kopija;

  • ryšiai su politikoje dalyvaujančiais asmenimis.

  1.2. Informacija apie jus, gaunama iš kitų šaltinių:

  1.2.1. Kredito istorija

  Pagal taikytinus teisės aktus, jums pateikus lizingo paraišką mes privalome įvertinti jūsų kreditingumą. Dėl šios priežasties mes gauname informaciją iš kredito biuro.

  1.2.2. „Citadele“ grupės įmonių pateikta informacija

  Kaip „Citadele“ grupės įmonė, mes galime gauti lizingo paraiškas iš kitų „Citadele“ grupės įmonių ir vadovaudamiesi šios Privatumo politikos nuostatomis dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, jas svarstyti. Taip pat, siekdami užtikrinti lizingo paraiškos nagrinėjimą, mes galime gauti informaciją, kuri reikalinga lizingo paraiškos svarstymui ir tvirtinimui, iš kitų „Citadele“ grupės įmonių.

  Galime gauti informaciją iš kitų „Citadele“ grupės įmonių siekdami sumažinti arba užkirsti kelią pinigų plovimo ir  teroristų finansavimo, tarptautinių ir nacionalinių sankcijų pažeidimo, sukčiavimo ir kitą „Citadele“ grupės riziką. Taip pat šiuo atveju, jūsų asmens duomenis tvarkysime laikydamiesi teisės aktų reikalavimų ir šioje Privatumo politikoje numatytų jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygų.

  1.2.3. Veikla interneto svetainėje

  Tam, kad pagerintume savo teikiamų paslaugų kokybę, interneto svetainės greitį Ir lizingo paslaugos suteikimo greitį, kartu su savo parneriais mes savo interneto svetainėje naudojame slapukus ir saugome jais surinktą informaciją iki 12 mėnesių. Ši informacija yra anonimiška.

 • 2 . Kodėl mes tvarkome informaciją apie jus?

  Mes tvarkome informaciją apie potencialius ir esamus klientus, jų bendraskolius ar laiduotojus, asmenis, išperkančius automobilius, lizingo objektų pardavėjus (fizinius asmenis) šiais tikslais: Duomenų tvarkymo tikslai

   

 • 3 . Kaip analizuojame jūsų asmens duomenis?

  Mes siekiame užtikrinti, kad jūs elgtumėtės sąžiningai ir automatiniu būdu įvertiname jūsų mokumą, kad kuo greičiau jums suteiktume lizingo paslaugą. Tai leidžia mums nuspręsti kokia apimtimi ir kokiomis sąlygomis suteiksime jums finansavimą. Tai jums naudinga, nes mes galime atsižvelgti į individualią informaciją apie jus ir pritaikyti lizingo sąlygas pagal jūsų poreikius. Toliau aprašytas procesas užtruks maždaug 2 darbo dienas. Deja, jei nesutiksite su žemiau aprašyta automatizuota individualaus sprendimo priėmimo procedūra, mes negalėsime įvertinti jūsų kreditingumo, parengti jums skirtos lizingo paslaugos sąlygų ir suteikti finansavimo. 

  Lizingo suteikimo ir lizingo sąlygų nustatymo procese naudojame algoritmą, pagal kurį informaciją apie jus analizuojame vadovaudamiesi SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas vartotojų finansavimo tvarka. Jeigu atsisakysime suteikti jums lizingą, galite, kaip numatyta 8 skirsnyje, prašyti paaiškinimo dėl tokio atsisakymo.

  Norėdami įvertinti jūsų kreditingumą, mes gauname informaciją iš šių kredito registrų arba kredito informacijos registrų ir Citadele grupės įmonių:

  • VĮ „Registrų centras“

  • UAB „Creditinfo Lietuva“

  • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

  • Informatikos Ir Ryšių Departamentas Prie Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalu Ministerijos

  • VĮ „Regitra“

  • UAB „Scorify“

  • UAB „Citadele Factoring“

  • AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

 • 4 . Kam mes teikiame jūsų asmens duomenis?

  Mes naudojame įvairias priemones ir paslaugas, kurios palengvina mūsų bendradarbiavimą ir daro mūsų komunikaciją greitesne. Dėl to mes atskleidžiame:

  • jūsų sutarties duomenis ir kontaktinę informaciją lizingo objekto pardavėjams, kurie perdavė jūsų paraišką;

  • jūsų vardą, pavardę ir asmens kodą lizingo objekto registraciją atliekančioms institucijoms, tokioms kaip VĮ „Regitra“ bei savivaldybių administracijos.

  • jūsų vardą, pavardę ir asmens kodą draudimo bendrovei ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, jeigu jūs sutikote gauti lizinguojamo automobilio draudimo pasiūlymą;

  • jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, kontaktinę informaciją, esamą mokėjimo informaciją ir sutarties informaciją į AS „Citadele banka“ Lietuvos filialą, kad galėtume teikti nuotolinį klientų aptarnavimą (pvz., jūsų skambučių ar elektroninio susirašinėjimo aptarnavimą);

  • jūsų vardą, pavardę, asmens kodą ir esamą mokėjimo informaciją UAB „Creditinfo Lietuva“ , UAB „Scorify“ bei Lietuvos Bankui;

  • jūsų kontaktinę informaciją dėl lizingo paslaugos administravimo teikiamą komunikacijos ir IT paslaugų tiekėjams;

  • jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, mokėjimo informacija ir sutarties informacija, taip pat informacija apie jūsų skolas (jei tokių yra) teikiami mūsų patronuojančiai bendrovei AS „Citadele banka“, siekiant užtikrinti rizikos valdymą „Citadele“ grupės lygmeniu ir ataskaitų teikimą vadovaujantis riziką ribojančiomis taisyklėmis;

  • Informaciją apie jūsų duomenų patikrinimą pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymą ir Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų  finansavimo prevencijos įstatymą AS „Citadele banka“ Lietuvos filialui ir kitoms „Citadele“ grupės įmonėms siekiant atlikti išsamų patikrinimą arba sumažinti ar užkirsti kelią nustatytai rizikai;

  • Informaciją apie jūsų prašymus ir skundus, taip pat informaciją apie įvairaus pobūdžio incidentus (pvz., incidentus, susijusius su veikla, neatitinkančia vidaus ir išorės teisės aktų, duomenų pažeidimus), jei tokių buvo, AS „Citadele banka“, kad „Citadele“ grupės lygiu būtų užtikrintas rizikos valdymas ir pagerinta paslaugų bei klientų aptarnavimo kokybė;

  • Jeigu sutikote gauti reklaminius pranešimus, jūsų asmens duomenis mes galime perduoti „Citadele“ grupės įmonėms: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialui ir UAB „Citadele Factoring“ , adresas: Upės gatvė 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva; ; AS Citadele banka, AAS CBL Life, IPAS CBL Asset Management adresas: Republikas laukums 2A, Riga, Latvia, LV-1010.

  • Informaciją apie jus, kuri yra lizingo dokumentų byloje, skolininkų stebėjimo, bylinėjimosi pagalbos ir skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams bei archyvavimo paslaugų teikėjams;

  Jeigu net ir gavę mūsų priminimus pagal lizingo sutarties sąlygas nesumokėsite visos lizingo sutartyje numatytos kainos, mes spręsime dėl būtinybės samdyti ekspertus jūsų skolai išieškoti. Tokiu atveju jūsų asmens duomenis tvarkysime siekdami užtikrinti savo teisėtą interesą atgauti skolą. Jeigu nuspręsime perleisti jūsų skolą skolų išieškojimo paslaugų įmonei, pateiksime jiems jūsų vardą, pavardę, visą kontaktinę informaciją, lizingo sutarties ir jos priedų kopiją bei informaciją apie visus ankstesnius mokėjimus ir kitą informaciją, kuri gali palengvinti skolos išieškojimą.

 • 5 . Kaip tvarkome jūsų duomenis siųsdami jums individualius pranešimus ir pasiūlymus?

  Mes, arba bet kuri iš „Citadele“ grupės įmonių, parengsime šiuos pranešimus ir pasiūlymus, įskaitant asmeninius pasiūlymus, individualius kredito limitų pasiūlymus ir kartas nuo karto, jeigu davėte sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis mūsų svetainėje, lizingo paraiškoje ar vieningoje sutikimo formoje, jums juos siųsime.

  Atsižvelgdami į jūsų sutikimą, siųsime jums:

  • naujausią informaciją apie „Citadele“ grupės įmonių teikiamas finansines paslaugas, pavyzdžiui, sąskaitos atidarymas, mokėjimo kortelių tvarkymas; indėlių paslaugos; skolinimo paslaugos; lizingo paslaugos; draudimo paslaugos; finansinių priemonių paslaugos ir kt. paslaugas ir susijusius pasiūlymus, įskaitant asmeninius pasiūlymus klientų lojalumo programų rėmuose;

  • kitus pranešimus, susijusius su galimybėmis dalyvauti konkursuose, loterijose, akcijose ir kituose su klientais susijusiuose renginiuose; sveikinimus su gimtadieniu, vardadieniu ir kitomis šventėmis (pvz., Velykų, Kalėdų, Naujųjų metų ir kitomis šventėmis); mūsų komentarus apie Latvijos ir pasaulio ekonomikos aktualijas; galimybes išreikšti savo nuomonę apie mūsų teikiamas paslaugas ir paslaugų kokybę dalyvaujant mūsų organizuojamose klientų apklausose; socialinės atsakomybės ir paramos projektus; mūsų finansinius rezultatus, apdovanojimus, specialius renginius;

  • naujausią informaciją, apie jums asmeniškai prieinamus kredito limitus (pavyzdžiui, mokėjimo kortelių kredito limitus, vartojimo kreditus, lizingo pasiūlymus), kurią, įvertinęs jūsų finansinę padėtį, parengs AS „Citadele banka“/AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas finansų konsultantai ir/arba SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas.

  Tam, kad galėtumėte gauti pranešimus ir pasiūlymus, įskaitant asmeninius pasiūlymus ir individualių kredito limitų pasiūlymus, jūsų asmens duomenis tvarkys šios „Citadele“ grupės įmonės kaip individualūs arba bendri duomenų valdytojai: SIA „Citadele Leasing“ Lietuva filialas, registracijos numeris: 302629475, UAB „Citadele Factoring“, registracijos numeris: 126233315, adresas: Upės gatvė 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva; AS „Citadele banka“, registracijos numeris: 40103303559. Tam, kad galėtume pateikti asmeninį kredito limito pasiūlymą, mes ir AS „Citadele banka“ Lietuvos skyrius tvarkysime jūsų asmens duomenis.

  Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą gauti pranešimus ir pasiūlymus parašydami mums el. paštu: privacy@citadeleleasing.lt. Atšaukus sutikimą, sustabdysime jūsų asmens duomenų tvarkymą komercinių pranešimų ir pasiūlymų rengimo bei siuntimo tikslais. Sutikimo (-ų) atšaukimas neturės įtakos jūsų asmens duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

  Išsamią informaciją apie savo teises, įskaitant atšaukimo teisę ir savo asmens duomenų tvarkymą, galite rasti www.citadele.lt paskelbtame Asmens duomenų tvarkymo dėl pranešimų ir pasiūlymų gavimo privatumo atsisakyme.

 • 6 . Kaip mes tvarkome jūsų duomenis siūlydami jums draudimo paslaugas?

  Lizingo objektą gali apdrausti draudimo paslaugų teikėjas ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, su kuriuo bendradarbiaujame. Gavus jūsų sutikimą arba jeigu tai būtina sutarties sąlygoms įvykdyti, jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) lizingo objekto draudimo pasiūlymams gauti bei lizingo objekto draudimo tvarkymui perduosime draudimo bendrovei ERGO Insurance SE Lietuvos filialas.

  Savo sutikimą galite bet kada atšaukti parašydami mums pranešimą el. paštu: privacy@citadeleleasing.lt. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki sutikimo atšaukimo jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui.

 • 7 . Kaip mes saugome jūsų asmens duomenis?

  Mes taikome griežtą IT infrastruktūros naudojimo ir prieigos prie jos politiką, kuri grindžiama poreikiu žinoti ir privilegijuotos prieigos principais. Mes šifruojame asmens duomenis, naudojame ugniasienes, įsilaužimų aptikimo ir prevencijos sistemas tam, kad užtikrintume, jog visi jūsų asmens duomenys būtų konfidencialūs ir saugūs. Mes reguliariai tikriname savo sistemas ir peržiūrime taikomą politiką, kad įsitikintume, jog mūsų IT saugos priemonės gali apsaugoti nuo kylančių grėsmių.

  Jūsų asmens duomenis ištriname vadovaudamiesi šios Privatumo politikos 2 skirsnio nuostatomis. Jei jums dar nesukako 13 metų, bet užpildėte lizingo paraišką, mūsų sistema nepriims jokios informacijos apie jus ir jos nesaugos.

 • 8 . Kokios yra jūsų teisės?

  Mes tvarkome jūsų duomenis, taigi, jūs galite sužinoti, ką su jais darome ir kaip juos tvarkome. Pateikę raštišką prašymą, jūs galite susipažinti su savo asmens duomenimis, juos taisyti arba ištrinti, taip pat apriboti tvarkymą, nesutikti, kad tokie duomenys būtų tvarkomi ir juos nemokamai perduoti.

  Tačiau, jeigu nustatysime, kad jūsų prašymai kartojasi reguliariai, yra akivaizdžiai nepagrįsti arba pertekliniai, atsižvelgdami į administracines išlaidas, susijusias su informacijos teikimu ar komunikavimu arba prašomo veiksmo atlikimu (įskaitant personalo išteklius) už jūsų prašymo vykdymą, pagal patvirtintą paslaugų kainoraštį arba iš anksto informuodami jus, taikysime jums pagrįstą mokestį arba atsisakysime jūsų prašymą įvykdyti.

  Automatinių individualių sprendimų atveju, jūs turite teisę prašyti persvarstyti tokius sprendimus, į sprendimų priėmimą įtraukiant AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo ir (arba) SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas darbuotojus. Tokį prašymą raštu turite pateikti „Citadele“ grupės įmonei, kurios klientas esate.

  Už jūsų duomenų tvarkymą yra atsakingas SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas, registruotas Lietuvos Respublikoje, registracijos numeris: 302629475, adresas: Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva. Į visus jūsų klausimus, kaip SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas ar kitos „Citadele grupės“ įmonės naudoja jūsų duomenis atsakys sertifikuotas asmens duomenų apsaugos pareigūnas. Su juo galite susisiekti elektroniniu paštu privacy@citadeleleasing.lt. Prašome kiek įmanoma išsamiau detalizuoti problemą, su kuria susiduriate. Atsakymą jūs gausite per 30 dienų.

  Mūsų veiklą asmens duomenų apsaugos srityje prižiūri Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Kad jūsų prašymas būtų kuo greičiau išnagrinėtas, prieš kreipiantis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl patarimo ar su skundu, rekomenduojame susisiekti su mūsų asmens duomenų apsaugos pareigūnu.